Tornar

Tant se val

d'on venim

AVÍS LEGAL

Avís legal, política de privacitat i protecció de dades

Creu Roja Espanyola (en endavant, CRE), amb CIF Q2866001G, és titular de www.tansevaldonvenimescape.org.

 1. CRE, per si o com cessionària, és la titular dels drets de la propietat intel·lectual e industrial contingudes en tots els seus espais de la xarxa pública denominada Internet, així com de tots els elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software, marques o logotips, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, etc.), titularitat dels seus llicenciands.

  El visitant es compromet a respectar dits drets.

 2. La utilització o la publicació, parcial o total, amb fins comercials, de documents, fotografies, pel·lícules, logotips i elements gràfics està estrictament prohibida sense autorització prèvia. Aquesta haurà de demanar-se a CRE (sistemas.informacion@cruzroja.es). Està prohibit modificar el material els drets dels quals es reserva CRE. Cal assenyalar que se sol·licitarà una mostra o un exemplar de prova abans de donar l'aprovació final.

  Així mateix, totes les fotografies la utilització de les quals deuran reproduir-se incorporant el següent copyright © Cruz Roja Española.

 3. Utilització personal i no comercial: es pot copiar els documents, a condició que s'incloguin també la menció de reserva dels drets d'autor i les indicacions de les fonts, que no s'efectuï cap modificació i que siguin reproduïts íntegrament.

  En qualsevol cas, les fotografies, pel·lícules, logotips i elements gràfics no poden utilitzar-se sense copiar-se sense autorització prèvia de CRE.

 4. Els emblemes de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja són símbols protegits pel dret internacional humanitari, així com per l'ordenament intern espanyol i les respectives legislacions nacionals. La utilització d'aquests emblemes que no estigui expressament autoritzada constitueix un ús abusiu dels mateixos, i serà perseguida i sanciona acord als Convenis Internacionals en els quals España és part i les disposicions vigents. Si desitja més informació sol·liciti-la a CRE.

 5. Els encarregats de llocs web que creïn enllaços amb aquest lloc han d'informar a CRE per correu electrònic ala següent direcció: sistemas.informacion@cruzroja.es.

  La inclusió de les connexions esmentades no implicarà cap classe d'associació o participació amb les entitats connectades. CRE es reserva el dret a denegar dit accés en qualsevol moment.

  Tot i que els enllaços són supervisats regularment per evitar que pugui produir-se alguna de les situacions següent, en el cas que qualsevol usuari o visitant entengués que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o els Principis del Moviment Internacional de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, o lesionen béns o drets del mateix usuari o d'un tercer, es prega que ho comuniquin a la següent direcció: sistemas.informacion@cruzroja.es.

 6. CRE no serà responsable, en cap cas, pels danys i els perjudicis de qualsevol classe derivats de la falta de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment de les obligacions específiques en les condicions establertes del mateix.

  El visitant respondrà, dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a les pàgines web de CRE.

 7. Serà d'aplicació la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.